fbpx

Z napitkom

Logo

V Planico

Kako Sodeluješ

Kupi katerikoli napitek in sodeluj v žrebanju za vstopnice za

Pošlji SMS

Pošlji SMS s številko računa in ključno besedo
ACTIMEL na 3131.

Podelili bomo
20 vstopnic

Nagrajenci

Nagrajenec/ka 1. kroga
Vstopnico za Planico prejme:
Matija Dular
Nejc Repar

Nagrajenec/ka 2. kroga
Vstopnico za Planico prejme:
Jože Bele
Žan Filipovič
Jernej Ženko
Tjaša Kranjc
Rok Kobol
Mitja Traunšek

Nagrajenec/ka 3. kroga
Vstopnico za Planico prejme:
Mojca Humljan
Robert Rovtar
Veronika Virant
Nebojša Stevanović

Nagrajenec/ka 4. kroga
Vstopnico za Planico prejme:
Simona Madile
Lucija Stevanovič
Suzana Fink
Jernej Pikel

Nagrajenec/ka 5. kroga
Vstopnico za Planico prejme:
Liljana Brezovar
Katka Ovčar
Živa Marcelja
Simona Zupan

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »Z NAPITKOM ACTIMEL V PLANICO« – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »IGRE »Z NAPITKOM ACTIMEL V PLANICO«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke DANONE Actimel. 

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Danone Österreich GmbH, Halleiner Landesstrasse 58, Puch/Hallein 5412, Austria, davčna št.: ATU34705405 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik SMS storitve je družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 5. 2. 2024 od 00:00 ure do 10. 3. 2024 do 24:00 ure.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.nagradna-igra.si/actimel  , na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom “Actimel in jaz: skupaj pri vsakodnevnih izzivih z boljšim imunskim sistemom!”

Izdelki vključeni v nagradno igro: Jogurtov napitek ACTIMEL okus naravni 6x100g , Jogurtov napitek ACTIMEL okus jagoda 6x100g, Jogurtov napitek ACTIMEL okus gozdni sadeži 6x100g, Jogurtov napitek ACTIMEL okus mešano sadje 6x100g, Jogurtov napitek ACTIMEL okus granatno jabolko 6x100g, Jogurtov napitek ACTIMEL POWER okus borovnica/robida 6x100g, Jog nap ACTIMEL okus jagoda/ban 6x100g KIDS, Jogurtov napitek ACTIMEL okus breskev KIDS 6x100g  manj sladkorja, ACTIMEL 0% dodatnega sladkorja okus malina 6x100g, ACTIMEL 0% dodatnega sladkorja okus mešano sadje 6x100g, Jogurtov napitek ACTIMEL okus jagoda 10x100g, Jogurtov napitek ACTIMEL okus mešano sadje 10x100g, Jogurtov napitek ACTIMEL okus jagoda 10x100g.

(A): SMS sporočilo (z nakupom):

korak: udeleženec v obdobju od 5.2.2024 do 10.3.2024 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) paket jogurtov napitek Actimel;
korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo ACTIMEL in številko računa (primer: ACTIMEL 123456);
korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Način obračunavanja SMS sporočil je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev.

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom  “Actimel in jaz: skupaj pri vsakodnevnih izzivih z boljšim imunskim sistemom!” (brez nakupa)

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom “Actimel in jaz: skupaj pri vsakodnevnih izzivih z boljšim imunskim sistemom!” (v nadaljevanju: zgodba) ter svoj ime in priimek, veljavno telefonsko številko in pripiše besedi DA . V tem primeru DA pomeni, da se udeleženec strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni zapisana telefonska številka udeleženca oziroma če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka).

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno posredovano zgodbo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali posredovati več različnih zgodb. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno poslano zgodbo izžreban samo enkrat.

SMS sporočila ali posredovano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka B) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

20 X vstopnic za FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH v PLANICI 

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 5 tedenskih žrebanj in se vsak teden podeli 4 x vstopnice za FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH v PLANICI.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. 

Termini tedenskih žrebanj:

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil poslali SMS

12.02.2024, od 5. 2. 2024 do 11. 2. 2024 do 24:00, 4x vstopnica

19.02.2024, od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024 do 24:00, 4x vstopnica

26.02.2024, od 19. 2. 2024 do 25. 2. 2024 do 24:00, 4x vstopnica

4.03.2024, od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024 do 24:00, 4x vstopnica

11.03.2024, od 4. 3. 2024 do 10. 3. 2024 do 24:00, 4x vstopnica

Žrebanje poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, v naslednjih primerih:

če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali
kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih, in/ali
kadar je podan utemeljen sum, da je nagrajenec posredoval po SMS nepravilno številko računa, ki dokazuje nakup oziroma kadar obstaja utemeljen sum, da je nagrajenec prekopiral tuj račun in/ali
kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.

V primeru, če vse nagrade niso izžrebane, se žrebanje ponovi.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.nagradna-igra.si/actimel, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti ali elektronski pošti (posredujejo ob posredovanju podatkov) najkasneje v roku 7 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.nagradna-igra.si/actimel . Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 5 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

ime in priimek,
naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
E-mail naslov

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da je bil kupljen vsaj en (1) paket jogurtov napitek Actimel, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra ACTIMEL.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 5 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

Davki in akontacija dohodnine

Glede na to, da vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), prejemnik nagrade ni davčni zavezanec po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) in je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku udeleženčevega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, A1, Telemach, T2 so brezplačni.

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2.

Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Osebne podatke, ki potujejo prek SMS sporočil obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev mobilne telefonije, interneta in elektronske pošte kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe obračuna in akontacije dohodnine.

Kontakt

Za namene, navedene v 8. in 13. točki teh splošnih pogojev, kot tudi za vsa pojasnila, vezana na nagradno igro, udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator in upravljalec:

Danone Österreich GmbH.

E-mail: actimel.slovenija@danone.com

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec in obdelovalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.nagradna-igra.si/actimel .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.nagradna-igra.si/actimel .

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Trzin, 2.2.2024

Organizator nagradne igre

Danone Österreich GmbH